Elf Knife

Contact: +40.744.257.959

Legislatie

Legislatie

HOTARARE Nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Art. 1
Prezenta hotarâre reglementeaza modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, prevazute în anexele nr. 1 si 2 ale aceleiasi legi, culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

citeste integral textul legii
Lege nr. 187/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Lege nr. 288/2011 - pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

Art. 1
Domeniul de reglementare
(1) Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe teritoriul României.
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

citeste integral textul legii
Lege nr. 187/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 - pentru modificarea si completarea Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Lege nr. 80/2010 - pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Pasari“ din anexa nr. 1 la Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Lege nr. 215/2008 - pentru modificarea si completarea Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Lege nr. 197/2007 - pentru modificarea si completarea Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

citeste integral textul legii
Hotarare nr. 712/2009 - pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii
Hotarare nr. 895/2008 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 130/2005
Hotarre nr. 1254/2006 - pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 130/2005

citeste integral textul legii
ORDIN Nr. 301/2014 privind adoptarea de masuri pentru ameliorarea si protectia populatiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din Romania M.Of. nr. 256 din 9.4.2014
Avand în vedere Referatul de aprobare nr. 48.254 din 19 martie 2014 al Directiei de management al resurselor forestiere si cinegetice,

citeste integral textul legii
Ordin nr. 302/2014 - privind modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânatoare
Avand în vedere Avizul Consiliului National de Vânatoare nr. 1/2009 si Referatul de aprobare nr. 252.997 din 23 martie 2009 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic,

citeste integral textul legii
 
                                        Vezi aici setul de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător.